ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.

Από τις 15 Φεβρουαρίου 2012 το Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ. ενσωματώθηκε στην Υπηρεσία ΔΑΣΤΑ του Α.Π.Θ., βασική αποστολή της οποίας είναι ο συντονισμός των ενεργειών και των υπηρεσιών των επιμέρους πράξεων "Γραφείο Διασύνδεσης", "Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας" και "Γραφείο Πρακτικής Άσκησης" του Α.Π.Θ.

Όλες οι Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ έχουν μεταφερθεί στη νέα Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ΔΑΣΤΑ του Α.Π.Θ.

Για τεχνικούς λόγους η παλιά διεύθυνση της ιστοσελίδας δεν μπορεί να διατηρηθεί.

Η νέα διεύθυνση είναι η https://www.dasta.auth.gr, όπου θα πρέπει να αποδεχτείτε το σφάλμα πιστοποιητικού ασφαλείας που προσωρινά εμφανίζει.

Ενημερώστε παρακαλώ τα "Αγαπημένα" και τις υπερσυνδέσεις σας.

Θα μεταφερθείτε τώρα αυτόματα στη νέα ιστοσελίδα. Αν αυτό δε γίνει αυτόματα σε 20 δευτερόλεπτα, πατήστε παρακαλώ στη νέα διεύθυνση για να μεταφερθείτε εκεί.


Τελευταία ενημέρωση στις
15 Φεβρουαρίου 2012ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
Κτίριο Διοίκησης, Α.Π.Θ.
541 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310.99.5314-5
Φαξ: 2310.99.5312
E-mail:


Δημιουργία & συντήρηση
ιστοσελίδας 1997 - 2012
: